Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Pastor Janusz Daszuta wraz z rodziną mieszkał w Zaborzu. To tu od wielu lat wspólnie z żoną organizował Wioski Indiańskie dla dzieci. Pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego był od 1996 roku. Był także przewodniczącym Świętokrzyskiego Od