Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

XVI Dni Odnowy organizowane przez Kościół Ewangelicko - Metodystyczny odbyły się pod hasłem: „Otwarci wiarą, nadzieją i miłością”. Te coroczne wakacyjne spotkania są okazją do wymiany spostrzeżeń i oświadczeń dotyczących życia wier