Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna, założona ponad 60 lat temu w Warszawie, wyrosła z ducha ekumenizmu i wielokulturowości i idee te przyświecają jej działalności do dziś. Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, otwartość i szacunek wobec od