Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Władysław Semadeni pochodził z rodziny szwajcarskich ewangelików reformowanych. Los wiązał go z różnymi miastami w całej Polsce. Pracował jako inspektor w luterańskim liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie. Był administratorem parafii kal