Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Program jest retransmisją Wieczernii uroczystego Wielkanocnego nabożeństwa Kościoła prawosławnego sprawowanego w pierwszym dniu Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Cechą charakterystyczną tego nabożeństwa jest to, że w całości jest śpiewane i składa s