Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Jednym z elementów pielgrzymki, zorganizowanej wspólnie przez chrześcijan z Łodzi, jest Ekumeniczna Droga Krzyżowa ulicami Starej Jerozolimy, która kończy się w luterańskim kościele Zbawiciela Liturgią Słowa. W programie pokazuje