Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościoły ewangelickie działające w Europie i na świecie koordynują swoją współpracę w ramach różnych struktur i organizacji. Na gruncie europejskim jedną z najważniejszych inicjatyw jest „Wspólnota Kościołów Ewangeli