Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią o ponad 60 - letniej tradycji. Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach Wydziale Teologicznym i Wydziale Pedagogicznym. Jest to jedyna uczelnia tego typu w Pols