Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Początek baptyzmu na rdzennych ziemiach polskich łączy się z datą 28 XI 1858 r. , kiedy to wiejski nauczyciel, Gotfryd Fryderyk Alf (1831 - 1898) ze wsi Adamów koło Pułtuska, został wraz z grupą innych wierzących ochrzczony według porządku bib