Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Leon Tarasewicz jest jednym z najbardziej intrygujących współczesnych malarzy polskich. Pochodzący z Podlasia artysta jest silnie związany z kulturą i tradycją regionu Białostocczyzny i religią prawosławną. Podkreśla białoruskie korzenie ident