Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Jednota Wileńska, czyli Wileński Kościół Ewangelicko - Reformowany działający na wschodnim terenie II Rzeczypospolitej, swoimi korzeniami sięga działającej od XVI wieku Jednoty Litewskiej. Już w 1522 roku na dwór księcia Mikołaja Radziw