Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Chcemy zadać pytanie o współczesną definicję wolności, tej odzyskanej sto lat temu po okresie bezpaństwowości, ale też o codzienną, indywidualną drogę do wolności, wreszcie o ćwiczenie się w wolności w sytuacjach wymagających zajęcia stanowisk