Poznaj swoją naturę

W programie widzowie poznają przedstawicieli różnych środowisk, mieszkańców różnych miejsc Polski, wykonujących różne zawody. Wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich są działania mające na celu zachowanie dziedzic