Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Feliks Arak.