Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Witold Kruczek-Abuładze