Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Wiesław Alfred Kaczmarek.