Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Czesław Adamusik.