Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Mieczysław Teisseyre.