Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Stanisław Krupa.