Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterką odcinka jest Zofia Staliman.