Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Henryk Stefan Kawecki.