Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Anna Jakubowska.