Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Bogdan Celiński.