Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Eugeniusz Ajewski.