Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Jan Marian Wieruch.