Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Tadeusz Ruman.