Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterką odcinka jest Anna Świderkówna.