Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Andrzej Danysz.