Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Jerzy Berłowski.