Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Wojciech Bieńko.