Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Stanisław Wicherkiewicz.