Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Józef Wiłkomirski.