Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Edmund Baranowski.