Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Piotr Badmajew.