Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterką odcinka jest Krystyna Berwińska-Bargiełowska.