Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Zbigniew Baucz.