Powstanie Warszawskie dzień po dniu

Bohaterem odcinka jest Bolesław Biega.