Powstańcy

Dzień 62. Zawieszenie broni ustalono z Niemcami na 1 i 2 października w godzinach od 5 do 19, żeby umożliwić ludności cywilnej opuszczenie miasta. Ku zaskoczeniu Niemców z miasta wyszło kilka tysięcy kobiet z dziećmi. Cywile nie chcieli opuszc