Powstańcy

Dzień sześćdziesiąty. Najcięższy z dotychczasowych ostrzał artyleryjski Żoliborza poprzedził koncentryczny szturm niemiecki w kierunku placu Wilsona. W ciągu dnia kurczy się stan posiadania powstańców w dzielnicy. Duże straty po obu stronach.