Powstańcy

– Człowiek czuł, że następuje coś wielkiego ale i wielka niewiadoma – wspomina Wiesław Chrzanowski, który przeżył bombardowanie. Jeden z momentów zapamiętał niezwykle wyraźnie – z daleka łuna pożaru, ze wszystkich stro