Powstańcy

Po upadku Mokotowa Żoliborz staje się głównym celem ataków niemieckich. Obronę utrudniają szerokie ulice i rzadka zabudowa. 1500 akowców odpiera ataki 8000 Niemców wspartych artylerią, czołgami i lotnictwem.