Powstańcy

W Śródmieściu Krucza, Mokotowska i Koszykowa pod bombami i pociskami. Na Żoliborzu pułkownik "Żywiciel" zorientował się, że na wybrzeżu są oddziały Ludowego Wojska Polskiego i podjął działania wspomagające.