Powstańcy

Dzień czterdziesty czwarty. W Śródmieściu samoloty radzieckie zrzuciły żywność i broń. Niemcy wysadzili wszystkie mosty na Wiśle. Armia Czerwona wkroczyła na Pragę. Na Czerniakowie powstańcy stracili szpital św. Łazarza, Port Czerniakowski i g