Powstańcy

Dzień trzydziesty pierwszy. W nocy oddziały staromiejskie próbowały przebić się z Bielańskiej, przez Senatorską, Plac Bankowy, Hale Mirowskie do Śródmieścia. Armia Krajowa chciała opanować korytarz w pozycjach niemieckich, by tą drogą e