Powstańcy

Dzień dwudziesty czwarty. Stare miasto, jak co dzień, pod bombami i ogniem z armat. Powstańcy tracą część szpitala Jana Bożego i dom mieszkalny na terenie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych...