Powstańcy

Dzień dwudziesty trzeci. W nocy w Śródmieściu powstańcy zdobyli stację telefonów zwaną "małą Pastą", silny odosobniony punkt oporu niemieckiego w wyzwolonej dzielnicy. Zdobyto także kościół św. Krzyża i przylegający do