Powstańcy

– To wiele kosztowało, gdy przyjaciele ginęli - mówi Eugeniusz Tyrajski, który brał udział w nieudanym zamachu na wyścigi konne. W trakcie wycofywania się spod ostrzału Niemców, przeniósł przez mur ok. 15 rannych kolegów.