Powstańcy

Dzień dziesiąty. W Śródmieściu trwają walki graniczne. W środku dzielnicy okrzepło życie cywilne, działają agendy Delegatury Rządu, partie polityczne, jest kolportowana prasa. Niemcy zarzucają ulotki wzywające ludność do opuszczenia Warszawy. Bohater Henryk Łagodzki.