Powrót Pisarzy

Pierwszy odcinek serii poświęcony jest postaci Sergiusza Piaseckiego. To przestępca, który literaturze i swojej miłości do niej zawdzięczał wolność, a być może nawet i życie. Orbitowski podążając przemytniczym szlakiem Piaseckiego, biegnącym m