Powidoki

Prowadzący rozmawiają o „Etyce nikomachejskiej” Arystotelesa. Jest to dzieło będące najpełniejszą wykładnią poglądów etycznych, stworzonego przez niego systemu filozoficznego. Czy zawarte w niej rady mogą mieć jeszcze jakiekolwiek zastosowanie w świecie, o którym Shakespeare powiedział, że wypadł z kolein? Czym jest etyka bez kodeksu, którą postuluje Arystoteles?. W „Etyce nikomachejskiej” pojawia się fascynująca obserwacja. Ludziom, którzy żyją w przyjaźni czytamy w niej nie trzeba wcale sprawiedliwości, ludzie natomiast, którzy są sprawiedliwi, potrzebują mimo to jeszcze przyjaźni. Czy zatem przyjaźń, jaka zawiązuje się pomiędzy ludźmi, zależy od tempa zmian zachodzących w świecie? Co jeszcze może szkodzić przyjaźni?