Powidoki

Prowadzący rozmawiają o „Etyce nikomachejskiej” Arystotelesa. Jest to dzieło będące najpełniejszą wykładnią poglądów etycznych, stworzonego przez niego systemu filozoficznego. Czy zawarte w niej rady mogą mieć jeszcze jakiekolwiek